gus dur, kematian perokok

Teka-teki Kematian Perokok

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mempunyai seorang kawan yang masuk dalam kategori perokok berat. Ke manapun dia pergi akan selalu dibawanya…